Monthly Archive: May 2017

Gãy xương

Một người kéo bàn ta (người bị nạn), còn người khác nhẹ nhàng nắn thẳng các xương gãy. Lời dặn: Có thể gây ra nhiều thương tổn trong khi thử nắn xương. Điều lý tưởng là nên làm việc này…
Read more

Gốc tự do

Là phân tử hay một phần của nó có một điện tử (electron) tự do trên vòng phân tử hay vòng ngoài của nguyên tử. Sản phẩm của chúng là tạo ra các gốc tự do – đó là các…
Read more