Monthly Archive: May 2017

Hệ thống chống già

Xác định được ảnh hưởng của các chất chống già lên cơ thể qua con đường điều hòa bằng thần kinh thể dịch. Sức bền của hệ thống chống già chỉ thể hiện khi làm việc quá tải – khi…
Read more