Monthly Archive: August 2017

Sự đam mê

Và rồi cuối cùng các cậu giũa thép ít kiên nhẫn thắng thế và với một thôi thúc không gì cưỡng lại được, tất cả bọn chúng đều đồng thanh kêu lên: “Không cần phải chờ nữa. Chúng ta sẽ…
Read more