Author Archive: admin

Gãy xương

Một người kéo bàn ta (người bị nạn), còn người khác nhẹ nhàng nắn thẳng các xương gãy. Lời dặn: Có thể gây ra nhiều thương tổn trong khi thử nắn xương. Điều lý tưởng là nên làm việc này…
Read more