Author Archive: nguyentuan91

Nguy hại của bức xạ điện từ tới quá trình mang bầu

nguy hại của bức xạ điện từ: những con gái tiếp tục làm việc với máy tính mật độ gây ra các triệu chứng như nôn ra nhiều, dự báo đẻ non, đẻ non bỗng nhiên, chu kỳ hành kinh thất thường… cao hơn rất đông so thuộc những đàn bà chưa hẳn thao tác với máy tính. Chị em quần áo bầu mùa…
Read more