Cơ chế xác định mối liên quan giữa tuổi già và bệnh lý

 Tổn thương do gốc tự do

Đồng thời với Harman, Emanuel N.M. đã đưa ra giả thiết già hóa do gốc tự do. Họ đã chứng minh được giả thiết đó. Sản phẩm của quá trình oxy hóa H2O2 tích tụ trong tổ chức tăng theo tuổi. Ngược lại hoạt tính của các men bảo về và nhiều chất chống già lại giảm. Một số người cho rằng tốc độ già hóa chỉ do một số ít các quá trình sinh hóa điều tiết. Một trong số đó là các phản ứng xảy ra với sự tham gia của các chất chống già. Ta biết rằng một trong số các chỉ số khách quan về già hóa tế bào là sự tích tụ các sắc tố già lypofuxin. Đa số các nhà nghiên cứu cho rằng các quá trình oxy hóa mỡ để tạo ra các polymer (đa phân tử) theo kiể hydroperocid giữ vai trò chủ yếu trong việc tạo thành chất này. Các ty lạp thể bị ảnh hưởng già hóa sớm hơn các cơ quan khác; có lẽ nó liên quan đến phản ứng hoạt hóa của các gốc tự do tại những chỗ có quá trình oxy hóa mạnh. Có thể cho rằng việc tạo ra một khối lượng lớn các gốc tự do trong ty lạp thể sẽ làm xuất hiện tổn thương theo tuổi.
Một trong số các nguyên nhân làm tổn thương màng tế bào lúc già là việc oxy hóa lipid kiểu hydroperocid. Vì vậy thật hiển nhiên khi đưa chất chống già dibunon vào sẽ thấy tốc độ biến đổi của màng chậm lại. Các chất chống già và men (superoxyddismutase, katalase, peroxidase) đã làm giảm tốc độ già của tế bào, tăng số lần phân bào. Các chất tạo ra gốc tự do thì ngược lại.
Tổn thương do các gốc tự do là một trong số các cơ chế xác định mối liên quan giữa tuổi già và bệnh lý. Điều này đã được chứng minh. Các chất chống già hóa được đưa vào cơ thể sẽ ảnh hưởng tốt tới các việc kiềm chế quá trình lão hóa cũng như tới tiến triển của nhiều bệnh. Các cơ quan (tim mạch, tiêu hóa) bị tổn thương cũng như sự rối loạn hoạt động của chúng khi có stress là do oxy hóa perocid các màng tạo nên. Sự có mặt của các chất chống già sẽ ngăn chặn hoạt động của chúng.
Phải phân ranh giới về mặt ý nghĩa của mối quan hệ giữa hai yếu tố: sự tạo thành các gốc tự do và sức bền của hệ thống chống già. Nói cách khác – sự tổn thương tế bào có thể xuất hiện trong các trạng thái khác nhau do sự mất thăng bằng trong mối tương quan giữa các yếu tố gây tổn thương và chống tổn thương. Cường độ của các quá trình oxy hóa lúc già giảm đi rõ rệt. Chính vì vậy số lượng các gốc tự do được tạo thành cũng giảm; song đồng thời sức bền của các hệ thống chống già bên trong cơ thể còn giảm nhiều hơn.