Huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn lao động nhóm 1

Căn cứ các qui định tại Luật An toàn, Vệ sinh lao động mà cụ thể hơn là các qui định tại Nghị định 44-2016/NĐ–CP được Chính phủ  ban hành ngày 15/05/2016 thì các đối tượng là cán bộ quản lý trực tiếp phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động phải tham gia khóa huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn nhóm 1.
Điều 17 (Mục I, chương III) Nghị định 44 nêu rõ đối tượng thực hiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Nhóm 1 bao gồm:
– Lãnh đạo hoặc người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh bao gồm cả người đứng đầu các phòng ban, chi nhánh trực thuộc, người phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật, quản đốc phân xưởng hoặc tương đương.
– Cấp phó của người đứng đầu theo quy định được giao nhiệm vụ trực tiếp phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở.
Nội dung huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn nhóm 1 không chỉ dừng lại ở việc hệ thống hóa các chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động mà còn chú trọng vào cách thức tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở một cách hiệu quả nhất. Dưới sự truyền đạt của đội ngũ chuyên gia đầu ngành, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cùng chương trình giảng dạy bám sát thực tế nên các học viên tham gia khóa đào tạo được củng cố những kĩ năng cần thiết để vận dụng linh hoạt vào thực tế tại cơ sở mình, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm để thực hiện phân cấp cho cán bộ cấp dưới đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo an toàn cũng như chăm lo đời sống, sức khỏe người lao động.
Với cương vị là người đứng đầu đơn vị, lãnh đạo các doanh nghiệp thì trách nhiệm tạo ra môi trường làm việc an toàn cũng như thực hiện cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động được coi là mục tiêu hàng đầu. Chính vì vậy  mà các nội dung huấn luyện mang tính chuyên đề như cách thức nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa luôn thu hút sự quan tâm của học viên tham gia khóa huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn nhóm 1.
Về thời gian huấn luyện, khóa đào tạo thực hiện huấn luyện lần đầu (ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra), huấn luyện lại (đối với các cơ sở ngừng hoạt động hoặc người lao động nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên) và huấn luyện định kỳ (2 năm một lần). Sau khi hoàn thành bài kiểm tra sát hạch, học viên được cấp Chứng chỉ an toàn nhóm 1. Chứng chỉ có thời hạn 2 năm và có hiệu lực trên phạm vi toàn quốc.
Xem thêm: 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *