Tập cách thứ tư để phát triển thị giác của quyền lực tâm thần

Nhìn phía ngoài một đồ vật ở xa mà rất khó xác định nhìn vào vật gì có một chiều rộng như một cái cây hoặc một xe và nhín vào hai đầu của vật ấy cùng một lúc để tránh cho mắt khỏi hội tụ lại. Nói cách khác, gửi cho hai trục mắt song song nhiều nhất. Làm như thế, mắt bạn phải gần như trong tư thế đang nghỉ.
Bây giờ lao một tên lửa điều khiển của quyền lực tâm thần từ trung tâm quyền lực tâm thần (trong trán) đến trung tâm lớn thị giác (phía sau đầu) ra lệnh cho nó kích thích các thần kinh chiến đấu. Cái này với vòng cùng dữ dội. Vòng cung dữ dội cũng theo cách làm vòng cung tâm thần từ xa, đáng lẽ tập trung tâm thần vào cái gì như là đĩa bít tết ngon, thì bạn tập trung vào cái gì làm cho bạn cáu giận, như một sự cố khó chịu nào đấy. Cái này kích thích dây thần kinh chiến đấu (dây giao cảm) nên nó tiết ra acetylcholine và chi phối cơ thể bạn. Trong một cơn kịch phát về sợ hãi hay như ichteri, các dây thần kinh chiến đấu có thể tăng một số lượng acestylcholine mà nó tiết ra tại các điểm khớp thần kinh như ta đã thấy, khi có đám cháy cái người liệt nằm trên giường đã nhẩy ra khỏi đám cháy. Vậy thì các dây thần kinh chiến đấu làm cho các thần kinh của mắt sẹp lại hơn nữa, mắt sẽ phân kỳ hơn nữa và các đồng tử cũng giãn ra thêm. Các thay đổi đó tăng thị lực nhìn xa.
Bài tập này cũng giúp cho các người cân thị nhìn dễ hơn. Các người trong trạng thái bị thôi miên có thể nhìn rất xa và rất rõ bằng mắt thường.
Cách dùng cho thị giác của quyền lực tâm thần là nhìn qua ête giữa các phân tử. Vì rằng chất ête thâm nhập vào tất cả mọi thứ, nếu muốn nhìn qua các chất lỏng giữa các phân tử thì phải nhìn qua ête. Hãy làm bài tập sau
Bài tập có các tia mật ống. Lấy một miếng bìa cứng mỗi cạnh độ 30 phân. Đục tờ bìa đó thành các lỗ nhỏ như các tia mật ong, mỗi lỗ có đường kính độ 3 ly mét.
Đặt miếng bìa cứng ấy lên một vật gì mờ mờ để có thể để nhìn được mầu mờ mờ ấy qua các lỗ của bìa. 
Lao một tên lửa điều khiển thứ hai của quyền lực tâm thần từ trung tâm quyền lực tâm thần đến Trung tâm kiểm soát các cơ quan và áp đặt ngay vòng cung dữ dội để kích thích các dây thần kinh chiến đấu. Chỉ nghĩ đến sự cố nào đã làm cho bạn đầy sự tức giận (càng cáu giận càng có hiệu quả cao) và mắt bạn sẽ tự động phân kỳ và đồng tử sẽ giãn ra.