Tôi nghĩ gì khi chăm sóc mẹ chồng tôi – phần 3

Nói đến chữ “khéo” thì đúng là trên đời này điều gì cũng cần. Chỉ khéo tý là đầu xuôi đuôi lọt.

Khéo là tốt, nó chỉ không tốt nếu sử dụng nó cho những mục đích không tốt, vậy thôi.

Cái gì cũng thế, bản thân vật chất không tốt không xấu, quan trọng là khi biến nó thành công cụ sử dụng cho mục đích lý tưởng thì mới phân loại đượ