Monthly Archive: April 2017

Quà ngọt Hà Nội

 Hết mặn, lại đến ngọt… Có lẽ một độc giả nào đó không thích cái mục Hà Nội… phố phường, sẽ nói thế khi bắt đầu đọc bài này. Nhưng tôi không thể bỏ qua những quà rong Hà Nội,…
Read more